Русско-азербайджанский словарь

антиномия

Ж fəls. antinomiya (eyni dərəcədə düzgün hesab edilən iki qanun, müddəa, prinsip, kateqoriya arasındakı ziddiyyət).

В других словаряхScanWordBase.ru — ответы на сканворды
в Одноклассниках, Мой мир, ВКонтакте