Русско-азербайджанский словарь

аэродинамика

Ж мн. нет aerodinamika (cisimlərin hərəkəti zamanı havanın onlara müqavimətindən bəhs edən elm)

В других словаряхScanWordBase.ru — ответы на сканворды
в Одноклассниках, Мой мир, ВКонтакте