Русско-азербайджанский словарь

актив

I. м собир. aktiv, fəallar (bir ictimai təşkilatın ən çalışqan üzvləri). II. м bux. aktiv (müəssisə balansının, bütün material vəsaiti və borc tələblərini göstərən hissəsi).

В других словаряхScanWordBase.ru — ответы на сканворды
в Одноклассниках, Мой мир, ВКонтакте