Русско-азербайджанский словарь

авангард

М avanqard (1. əsas qüvvənin qabağında gedən qoşun hissəsi; 2. məc. qabaqcıl dəstə); в авангарде irəlidə, öndə, ön sıralarda.

В других словаряхScanWordBase.ru — ответы на сканворды
в Одноклассниках, Мой мир, ВКонтакте